Dmitry Kabalevsky "School Years"

Soviet TV

1963

1965

1977 Zhanna Rozhdestvenskaya - "Give us strength, Earth!" From the film "Dialogue" (1977). Composer - Alexey Rybnikov. Lyrics - Pavel Grushko.

2007


September 2009

Melnitsa "Olga"